Mandat - en digital tjänst för beräkning av mandatfördelning

Mandat är en digital molntjänst för att beräkna mandatfördelningen i styrelser och nämnder enligt Lag om proportionellt valsätt för kommuner, landsting och regioner.

I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommun-, landstings- eller regionfullmäktige. Efter valet väljer fullmäktige själva sina styrelser och nämnder. Fördelningen av platser i styrelser och nämnder följer valresultatet och precisa regler.

SKL får många frågor från medlemmar och från partier om hur man genom val i fullmäktige fördelar platserna mellan partierna i styrelser och nämnder. Därför har SKL utvecklat en tjänst, i nära samverkan med Thomas Ljunggren, för att beräkna fördelningen av platser i styrelser och nämnder enligt Lag om proportionellt valsätt.

Läsa vidare om lagen och fördelning av platser, SKL