Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Tillgänglighetsredogörelse för SKR:s tjänst Mandat

Den här sidan beskriver hur SKR:s tjänst https://mandat.skr.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi ser över tillgängligheten i samband med uppdateringar och förändringar för att förbättra webbplatsen.Vi avser att åtgärda de tekniska problem som redovisas nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://mandat.skr.se som inte är tillgängligt för dig så kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss i första hand. Så att vi får veta att problemet finns och kan rätta till det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du har påpekat brister i vår tillgänglighet till oss, men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, förutom de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Problem vid användning av liten skärm

Behov av att scrolla i sidled på en liten skärm (mobil) för att kunna läsa texten. Hänvisning till WCAG-kriteriet 1.4.10

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så fort som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Granskningen av https://mandat.skr.se är utförd av ImCode. Granskningen är utförd av systemutvecklare, support och kommunikatörer med hjälp av webbaserade tillgänglighetsverktyg. Samt DIGG´s checklista för webbriktlinjer. 

Senaste bedömningen gjordes den 26 April 2022.