Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Så här gör du

I tjänsten Mandat finns alla partier som var representerade i Riksdagen 2014-2018 inlagda. Du kan lägga till ytterligare partier som tagit plats i din kommun eller din regions fullmäktige.

Här finns en PDF-fil med skärmbilder och förklaringar till hur du kommer igång med Mandat.

Den korrekta fördelningen av mandat till fullmäktige i din kommun eller din regions fullmäktige hittar du på Valmyndighetens webbplats: www.val.se

Läs vidare om fördelning av platser i styrelser och nämnder, SKR

 

  • När du har lagt till partier och mandatfördelning kan du välja om varje parti ska representera sig själv eller om flera partier skall samverka.
  • Vid eventuell valsamverkan anger du vilka partier som samverkar.
  • Därefter anger du antal mandat i aktuell styrelse eller nämnd för vilken mandatfördelningen skall beräknas.
  • Om ett mandatnummer har en asterisk (*) skall lottning göras mellan detta och efterföljande mandatnummer, eftersom deras jämförelsetal är lika.
    Observera att det kan var fler än två som skall ingå i lottningen.
  • Det beräknade resultatet går att Spara som ett PDF-dokument.

Kontakt

Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvariga vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:

Anders Nordh eller Björn Kullander.